Điều Khoản Dịch Vụ

Chào mừng bạn đến với Hello88.wine. Trước khi sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ sau đây. Bằng cách truy cập và sử dụng website Hello88.wine, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây.

Chấp Thuận Điều Khoản

Bằng việc sử dụng Hello88.wine, bạn đồng ý với các điều khoản dịch vụ được quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Thay Đổi Điều Khoản

điều khoản dịch vụ hello88
điều khoản dịch vụ hello88

Hello88.wine có quyền thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào của các điều khoản dịch vụ này vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng lên trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Hello88.wine sau khi các thay đổi được đăng sẽ được coi là bạn đã chấp nhận những thay đổi đó.

Điều Kiện Sử Dụng

  • Tuổi Tác: Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để sử dụng dịch vụ của Hello88.wine.
  • Tài Khoản: Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi đăng ký tài khoản tại Hello88.wine. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu, và chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động diễn ra dưới tài khoản của bạn.
  • Hoạt Động Hợp Pháp: Bạn chỉ được sử dụng Hello88.wine cho các mục đích hợp pháp và không được vi phạm bất kỳ luật lệ hoặc quy định nào của pháp luật hiện hành.

Sử Dụng Dịch Vụ

  • Nội Dung: Bạn đồng ý không sử dụng Hello88.wine để truyền tải bất kỳ nội dung nào không phù hợp, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
  • Hành Vi Cấm: Bạn không được thực hiện các hành vi như gian lận, hack, phát tán virus, hoặc bất kỳ hành vi nào gây hại đến trang web và người dùng khác.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

quyền sở hữu trí tuệ
quyền sở hữu trí tuệ

Toàn bộ nội dung, thiết kế, đồ họa, giao diện và các thành phần khác trên Hello88.wine đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan. Bạn không được sao chép, tái sử dụng hoặc phân phối bất kỳ phần nào của trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của Hello88.wine.

Bảo Mật Thông Tin

Hello88.wine cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo các chính sách bảo mật được quy định. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập trái phép và sử dụng sai mục đích.

Giới Hạn Trách Nhiệm

Hello88.wine không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ luôn hoạt động không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

Liên Kết Đến Các Trang Web Khác

Hello88.wine có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web này. Bạn nên tự mình xem xét và chấp nhận rủi ro khi truy cập vào các trang web liên kết này.

Chấm Dứt Dịch Vụ

Hello88.wine có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào trang web mà không cần thông báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản dịch vụ nào hoặc có hành vi gây hại đến trang web và người dùng khác.

Luật Áp Dụng

Các điều khoản dịch vụ này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật của quốc gia nơi Hello88.wine đăng ký hoạt động. Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trang web sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các điều khoản dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Hello88.wine qua email hoặc các kênh liên lạc khác được cung cấp trên trang web.


Bằng việc tiếp tục sử dụng Hello88, bạn xác nhận rằng đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản dịch vụ được nêu trên. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra lại các điều khoản này để cập nhật những thay đổi mới nhất.